In onze oude centrumsteden staan tientallen gebouwen te verkommeren omdat de functies vandaag niet meer nodig zijn of omdat ze niet meer geschikt voor de moderne invulling van hun functie, denk maar aan kloosters en begijnhoven, oude ziekenhuizen, gevangenissen, fabrieken, ja zelfs
kerkgebouwen.

Vaak architecturaal zeer waardevolle gebouwen, die mee het gezicht van de stad bepalen.

Deze bouwwerken een nuttige toekomstgerichte functie geven zonder aan hun historisch belang te raken is een grote uitdaging, niet alleen voor planners en ontwerpers maar ook voor de uitvoerders.

Respect voor en kennis van oude bouwtechnieken in combinatie met de modernste technische vereisten zijn de grote vereisten.