Onze toekomstige generaties moeten in de best mogelijke omstandigheden gevormd worden.

Scholen van vandaag  vormen een hele uitdaging voor hun bouwers: door de snelle evolutie in de informatietechnologie dient de nieuwe infrastructuur vooral te bestaan uit flexibele en modulaire ruimtes. Kennisverwerving en informatica gaan immers hand in hand.


Opdat jongeren en onderwijzend personeel zich hier goed voelen dienen deze gebouwen ook een hoge graad aan leefcomfort te waarborgen: behalve thermisch comfort is er ook steeds meer aandacht voor akoestiek en luchtkwaliteit, en dit tegen de achtergrond van energie-efficiency en duurzaamheid.

Scholen van vandaag moeten integreren in hun leefomgeving, toegankelijk en bereikbaar zijn en vooral inspireren en enthousiasmeren.