Vandaag worden aan nieuwbouwprojecten hele andere eisen gesteld als enkele jaren geleden.
Energieprestaties, akoestiek, zuinig omspringen met grondstoffen en water zijn stilaan ingeburgerd geraakt in ons bouwproces.

Al deze eisen dienen ook nog eens binnen steeds kortere bouwperiodes verwezenlijkt te worden.

Het hedendaagse nieuwbouwproces stelt dan ok hoge eisen aan werkvoorbereiding, werforganisatie, logistiek en kwaliteitscontrole op de werf.

Zo slaagt Belemco er steeds in om Uw project ruim binnen de door U voorop gestelde bouwperiode en binnen de door U verwachte kwaliteitseisen te verwezenlijken.

Het is ons grote doel om Uw project met nul oplever punten an U over te dragen.

Dank zij de vakkennis van onze medewerkers slagen we hier steeds vaker in.