Katoennatie Antwerpen

Projectomschrijving

In Kallo, in de haven van Antwerpen, heeft Belemco Kortrijk voor Katoen Natie de derde reeks gebouwen en andere constructies opgetrokken van een opvallend nieuw kantorencomplex, naar plannen van architectenkantoor Poponcine & Lootens (Po-Lo). 

Scope Der Werken

Het masterplan van Po-Lo voor dit kantorencomplex omvat een conglomeraat van gebouwen, gegroepeerd rond een plein op een massieve, 3,5 m hoge sokkel. "Dit ontwerp roept het beeld op van een vesting of een burcht," aldus projectarchitect Michiel Verhaverbeke. "Dit krijgt verder vorm in de groepering van de bouwvolumes op de sokkel, met hoge torens op de hoeken van het ensemble, belvedères, een ommuurde tuin en zelfs een slotgracht en een schatkamer." 

Bijzonderheden

Katoen Natie is één van de belangrijkste logistieke dienstverleners in de Antwerpse haven. De logistieke activiteiten van Katoen Natie in Kallo strekken zich uit over 260 hectare. De nieuwe kantorencluster kreeg de naam Burcht Singelberg mee en omvat 8.300 m² kantoorruimte en een 400 m² groot restaurant. In de toekomst kan het complex uitgebreid worden tot een totaaloppervlakte van 22.000 m². Singelberg is de naam van een verdwenen kasteel in Beveren-Waas, waarvan Kallo een deelgemeente is. 

Bruto Oppervlakte

8.700 m²

Aanneemsom

Informatie

"Het kantorencomplex manifesteert zich als een kloek geheel. De strategie voor de inplanting van de  kantoorgebouwen op het terrein houdt noodgedwongen rekening met de uitgestrektheid en schaalloosheid van het havengebied."