Zorgen voor wie zorg nodig heeft, een kenmerk van een beschaafde samenleving.

Onze zieken vandaag dienen met de grootste zorg omringd te worden. Hedendaagse ziekenhuizen zijn ingewikkelde bouwwerken, vol spitstechnologie met bovendien bijzondere eisen naar onderhoudsvriendelijkheid, door de steeds hogere eisen aan hygiëne en de steeds teruglopende budgetten.

Ook onze ouderen zijn niet van gisteren. Zij vragen een aangepaste begeleiding na een actieve loopbaan.  In de filosofie van flexibel wonen wordt de woonomgeving ingericht om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Van woningen met verhoogde toegankelijkheid over assistentiewoningen en zorgflats naar verzorgingstehuizen.